LOPPO® Nedir?
Biz; Konya'nın ilk ve tek ambalaj tasarımı ajansıyız. Ayrıca Pazarlama, İletişim ve Tanıtım hizmetlerinin ürünlerini tasarlar, markaya fayda sunan işler üretir, satıcıyla alıcı arasındaki #etki'ye odaklanırız.

Mottomuz: "Bu dükkanın alıcısı, satıcının kendisi"
Kısacası; markaları için fikirler bulan, üreten, tasarım odaklı bir reklam ajansıyız.

Nasıl?
Tasarım, problem çözmektir. Reklam ise tasarımla çözülen problemi anlatma biçimidir. Problemi doğru tanımlamak, size sunabileceğimiz ilk ve belki de en değerli hizmetimizdir.
KEŞFEDER
Amaç ve hedefleri netleştirir, hedef kitle ihtiyaçlarını değerlendirir ve markayı konumlandırmak için derinlemesine keşif yaparız.
BELİRLER
Markanın etkinliğini artırmak için bilgiyi sentezler ve tüm iletişim süreçlerimizi sarraf işçiliğiyle belirleriz.
TASARLAR
İhtiyaçlara odaklanarak görsel mesajlama hedeflerini estetik, yenilikçi ve sade bir göz ile tasarlarız.

Yaklaşımımız
Ayrım yapmayız! Çizgi üstünün (ATL) ve çizgi altının (BTL) tamamını biliriz.
Bir logo tasarımının yaratacağı etkiyi de ve bir reklam filminin oluşturacağı duyguyu da çok iyi yönetiriz. Çünkü, Bütünleşik Pazarlama İletişimi'nin tamamına odaklanırız.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla,
Ambalaj ve Etiket Tasarımı
Katalog, Broşür ve Flyer Tasarımı
Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı
Web Tasarım
Sosyal Medya Yönetimi ve Tasarımları
Outdoor, Tabela, Araç Giydirme ve Stand
Faaliyet Raporu, Dergi, Bülten, Katalog
Reklam Filmi, İletişim Konsepti, Medya Planlama
Back to Top